Youp: diversiteit is belangrijk voor mij

Youp Selen 2017
Wie: Youp Selen, Performatory, werkte samen met Nederland en Breda in Dialoog.

Partijen die in het veld hetzelfde deden
“In de beginjaren van Performatory lagen wij onder vuur. Bij Inholland werden op dat moment vragen gesteld over de kwaliteit van het onderwijs en de waarde van diploma’s. Wij waren hippies. Wat ik nodig had was partijen die in het veld ‘hetzelfde’ deden. Ik zocht een netwerk van mensen die parallel aan ons dachten en ontwikkelden. Een jaar lang hebben we Nederland in Dialoog mee mogen organiseren, 3 tot 4 jaar waren we best betrokken. Toen was de spanning er voor studenten een beetje vanaf. Op een gegeven moment was Olga ‘klaar’ bij Nederland in Dialoog, toen hebben we het samenwerken vanuit beide kanten losgelaten. Nu is het verder, ontwikkeld. Dat is dus heel goed, we hebben elkaar niet meer nodig om deze reden.”

Ik moest ook leren
“Ik had ooit een social meeting bij Seats2meet in Utrecht, met 7 days of Inspiration en Olga Plokhooij. Allemaal zoekende mensen. Olga zei op dat moment: ik wil graag iets met die studenten van jou. Indertijd waren er 30 facilitatoren, Olga trainde hen. Later kwam er een andere productiestructuur. Ik heb nog even in een soort raad van advies gezeten en er is een projectbureau voor Nederland in Dialoog geweest bij Performatory. We organiseerden take-off evenementen en trainingsdagen. We werkten samen met gelden vanuit de Rabobank en het Oranjefonds. Ik had studenten rondlopen die moesten leren, maar wij moesten ook leren. Het leren van de studenten werd daardoor negatief beïnvloed. Het werd teveel zoeken. Vandaar dat we een pauze hebben genomen.”

Diversiteit is belangrijk voor mij

“Ik was ondernemer in internetconcepten. Daar ben ik vrij snel mee gestopt. Ik was ook student aan de NHTV geweest en toen ik op de NHTV ging werken gingen we gingen andere dingen uitproberen. Eigen ondernemingen, een experimentele omgeving. Ik ben niet opgeleid als docent, maar ik ben ondernemend en kantel dingen, denk ik. Wie moet je zijn; ik heb geen behoefte om mezelf naar voren te duwen. Ik ben vrij bescheiden en wil een mooiere wereld maken. Diversiteit is belangrijk voor mij, primair heeft dit betrekking op mijn eigen geaardheid, maar uiteindelijk gaat het om de kracht van diversiteit voor de samenleving . Ik vind dat mensen zo snel een mening hebben over een ander. Geaardheid gaat over wie jij van binnen bent.“

Ik wil graag verbaasd blijven
“Ik herinner mij een moment dat een van onze studenten bij de opening van de Week van de Dialoog een gedicht voorlas, waarbij hij zelf geëmotioneerd raakte. Dat vond ik een bijzonder moment. Bij andere dialogen was ik verbaasd over de manier waarop mensen geraakt werden. Eigenlijk is het zonde dat we daar de dialoog voor nodig hebben. Ik wil graag verbaasd blijven, iedere dag in dialoog zijn. Niet alleen binnen de specifieke methodiek van Nederland in Dialoog, maar met oprechte interesse iemand aankijken. Ik had afgelopen week een gesprek met een student over leiderschap. Zij had zelf voor Ubuntu als studieonderwerp gekozen. Daar was ik door geraakt! Als dat vaker gaat lukken hebben we de goede dingen gedaan.“

We moeten weer normaal gaan doen
“Ik zou graag willen dat er oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar ontstaat. Dat wij allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor dit moment, ieder naar wat hij aankan. Als we op zouden houden met dingen in hokjes te stoppen, maar met elkaar te praten. Door de systemen doen wij dit niet meer. Een van de redenen waarom ik graag een Diversity (diversiteit- universteit) zou willen starten. Geld is het enige op de wereld dat echt geen waarde heeft maar wij kennen daar waarde aan toe. Ik vind geld niet zo belangrijk. Het gaat niet over geld, maar over nieuwsgierig zijn. We hoeven wat mij betreft de dialoog niet te heiligen, we moeten weer normaal gaan doen! Op tweede kerstdag is iedereen die geen bestemming heeft met kerst welkom bij mij. Of ik neem mijn spullen mee en ga ergens koken waar mensen het kunnen gebruiken. Ook daar is het niet belangrijk wat ik kook, maar dat de gelegenheid er is om elkaar te spreken.

13 juli 2017