Wassila wil graag dialoog populair maken

WH Avatar
Wie: Wassila Hachchi, sinds 2013 passie voor dialoog, nam deel aan een dialoogtafel bij Breda in Dialoog

Ik wil graag de dialoog populair maken
“Naarmate ik ouder word zie ik steeds meer dat ik op de wereld ben gekomen om mensen met elkaar te verbinden. Mijn naam is nu Wassila, maar eigenlijk zou ik Norah heten. Mijn moeder was op bezoek bij een Egyptische kinderloze vriendin, die haar zei; als je een meisje krijgt, wil je haar dan Wassila noemen? Mijn moeder heeft toen ter plekke besloten mij Wassila te noemen in plaats van Norah. Mijn ouders zeiden altijd dat het ‘een doel’ betekende. Maar in Kuala Lumpur zag ik bij het Islamic Museum dat het eigenlijk betekent; ‘datgene wat je verbindt met het goddelijke.’ Daar ben ik pas een paar jaar achter. Zo vind ik het wel mooi om mijn naam eer aan te doen. Ik heb een achtergrond in de publieke sector; Militair, jonge ambtenaar, kamerlid. Allemaal rollen om de samenleving te dienen. Mijn belangstelling voor de dialoog is geboren uit frustratie. Mijn frustratie als volksvertegenwoordiger vanuit een diep gevoel van binnen. Een heel specifiek onderwerp waaraan ik moet denken is een debat over Syriëgangers. Daarbij werd alleen maar over mensen gesproken en niet met de mensen. Ik wil graag de dialoog populair maken. Online, maar ook offline. “

De intentie om echt aanwezig te zijn en open te staan
“Het is een kunst om te begrijpen wat het is, een dialoog. En het is een kunst om hem te voeren. Een echte dialoog komt voort uit de intentie om echt aanwezig te zijn en open te staan. Bij Breda in Dialoog kwam ik mensen tegen die daar ook mee bezig zijn. Ik besef dat er nog zo weinig wordt gedaan met de kracht, de creativiteit en het oplossend vermogen van de dialoog. Het is heel leuk om mensen te ontmoeten die daarin voorop lopen. Dat zijn toch een soort pioniers. En ook als je denkt dat je het kunt, kun je nog erg veel met jezelf bezig zijn. “

Dat veel mensen ontdekken dat ze veel gemeen hebben
“Mijn droom is dat veel mensen échte contacten leggen, ontdekken dat ze veel gemeen hebben en daardoor mooie dingen samen kunnen doen. Sociale kwesties kunnen zo worden opgelost. Als we daaraan toe komen denk ik dat de mensheid er echt op vooruitgaat.”

Vertaalslag naar dialooggesprekken
“ Ik ga vandaag opnieuw de vertaalslag maken, ik ga mensen helpen te begrijpen waarom het Westen onder vuur ligt en de haat groeit met behulp van de dialoog. Ik ben – samen met anderen – bezig met een project dat zich richt op burgerparticipatie en om samen los te komen van de politiek van angst. En binnenkort ga ik naar mijn Amerikaanse coach Lisa Nichols. Van haar leer ik om bepaalde oefeningen te gebruiken om de dialoog verder te brengen. Via ListenThinkSpeak.online vind je alle informatie. .”

13 juli 2017