Nieuws

Thema 2015: Het geluk van anders zijn

Het thema voor 2015 is bekend! ‘Het geluk van anders zijn’ wordt in 2015 het centrale thema aan de dialoogtafels in Breda. Welk geluk ervaar jij van anders zijn? Wat zou jij in je dromen voor je zien, uitgaand van jouw ‘anders zijn’? Wat zou je willen doen om dat de ruimte te geven? Daarover kun je in de aanloop naar, maar ook in de week van de dialoog in de tweede week van november in gesprek.

Dialoog op bijzondere plaatsen
Ook dit jaar kun je weer op bijzondere plaatsen aanschuiven aan een dialoogtafel. Op dit moment worden de eerste afspraken voor de Week van de Dialoog weer gemaakt. Wil je meedoen, een tafel organiseren, een gesprek leiden of deelnemen? Stuur dan een mailtje naar info@dialooginbreda.nl, dan houden we je op de hoogte!

14 juli 2015

Ook de Dialoog Kleurt Breda!

In de maand juni organiseert Gemeente Breda een inspiratiemaand onder de naam “Wij Kleuren Breda” waarin op diverse tijdstippen en op verschillende locaties lezingen, inspiratiesessies, workshops of cocreatiemogelijkheden aangeboden worden.

“Wij kleuren Breda” staat in het teken van inspiratie van, voor en door Bredanaars. In deze tijden van burgerinitiatieven, maatschappelijke ondernemingen en publiek-private samenwerking wordt steeds duidelijker dat alle partijen elkaar nodig hebben om Bredase doelen te bereiken.
De mooie voorbeelden in Breda laten zien welke kansen er liggen voor nieuwe manieren van samenwerken. De Inspiratiemaand voedt het gesprek over samenwerken en wat dat vraagt van zowel binnen de gemeentelijke organisatie als daarbuiten.

Breda in Dialoog organiseert in dit kader een ‘sneak preview’ bij het Visserskot voor iedereen die kennis wil maken met de mensen van de kerngroep, andere dialoogfans en de methode. Je bent van harte welkom! Je moet wel even aanmelden vantevoren. Dat kan op deze pagina. Of via bredaindialoog@gmail.com

Meer informatie over de rest van het programma vind je op de website van de gemeente Breda

8 juni 2015

Enthousiaste reacties op de Week van de Dialoog 2014

Breda in Dialoog: samen (be)leven van bijzondere gesprekken

De zevende keer was het de Nationale Week van de Dialoog, van 7 tot en met 14 november 2014. Met meer dan 100 deelnemende steden en dorpen en ruim 30.000 mensen aan tafel was deze Week van de Dialoog groter dan ooit. Ook in Breda gingen mensen op veel plekken aan tafel voor een goed gesprek met onbekenden uit hun woon- of werkomgeving, met als thema Samen (be)leven. Daarop kwamen ook dit jaar weer zeer enthousiaste reacties.

Geen plek te gek voor een goed gesprek
Na een bescheiden begin in Breda in 2011 en een vervolg in 2013, waren ook dit jaar op veel plekken in Breda weer dialoogtafels te vinden. Overal waar mensen maatschappelijke betrokkenheid en inspirerende nieuwe verbindingen belangrijk vonden verschenen tafels. Op persoonlijke plekken, inspirerende plekken en karakteristieke Bredase plekken. Bredanaars die zin hadden in een goed gesprek schreven zich in via de website www.dialooginbreda.nl. De stichting Breda in Dialoog organiseerde de tafels, en zorgde voor promotie en getrainde gespreksleiders.

Veel positieve reacties
Landelijk was het aantal deelnemers aan de week van de dialoog groter dan ooit. In Breda waren er in deze week waren onder meer dialoogtafels bij Hub88, het Amphia Ziekenhuis, De Noutenhof, OC de Vlieren en bij Misty paardencoaching. En van die tafels kwamen in de Week van de Dialoog veel enthousiaste reacties!

Kitty van de Ven, netwerkcoordinator palliatieve zorg bij het Amphia Ziekenhuis doet volgend jaar heel graag weer mee: “De trend van ‘haast haast haast’ werd in twee uur doorbroken, en als je echt kunt onthaasten, brengt dat tot relatie. Je investeert dan in elkaar, en dat is investeren in de maatschappij!”.
Ook Silvia van der Vaart , oprichter van Hub88, bedrijfsontmoetingsplaats in de Boschstraat vond het inspirerend om een tafel te organiseren: “ Mensen stonden echt open voor elkaar en het was opvallend hoe fijn mensen het vonden om elkaar hun verhaal te vertellen. Er is zeker enthousiasme voor meer van dit soort ontmoetingen.”
Gespreksleider bij ONS Buurthuis Rob Frieswijk nam eerder op de dag deel aan een andere dialoogtafel: “Het was een feestdag! Op de avond bij ONS was de dialoog echt cultuuroverstijgend met hele mooie dromen en verbondenheid.”

Samen (be) leven in Breda, mogelijk gemaakt door vrijwilligers, organisaties en het Oranje Fonds
De Week van de Dialoog in Breda is mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers, welzijnsorganisaties, de gemeente Breda en het Oranje Fonds. De organisatie van proefdialogen, het benaderen van tafelorganisatoren, trainingen voor gesprekleiders, publiciteit, communicatie en fondsenwerving, werven van deelnemers, de start en afsluiting van de week van de dialoog vroeg zoals eerdere jaren tijd en aandacht en zorgde ervoor dat Bredanaars samen een mooie week hebben beleefd.

23 november 2014

Animo voor Dialoog groter dan ooit

Week van de Dialoog in Breda van 7 tot en met 14 november: samen (be) leven

De zevende keer is het inmiddels, dat Nederland in Dialoog samen met zo’n 2150 vrijwilligers, gesteund door honderden bedrijven, scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en fondsen de Nationale Week van de Dialoog organiseert. Met meer dan 100 deelnemende steden en dorpen en ruim 30.000 mensen aan tafel is deze Week van de Dialoog groter dan ooit. Ook in Breda gaan op veel plekken mensen aan tafel voor een goed gesprek met onbekenden uit hun woon- of werkomgeving, met als thema Samen (be)leven. Bijvoorbeeld in Theehuis de Struyck, de Nieuwe Winkel, Copacabana, maar ook op strobalen in een manege…

Geen plek te gek voor een goed gesprek
De dialoogtafels in de Week van de Dialoog in Breda staan overal waar mensen maatschappelijke betrokkenheid en inspirerende nieuwe verbindingen belangrijk vinden. Tafels verschijnen op persoonlijke plekken, inspirerende plekken, karakteristieke Bredase plekken. Van het centrum tot aan de randen van de stad.
Alle Bredanaars die zin hebben in een goed gesprek op een bijzondere plek kunnen meedoen, door zich in te schrijven via de website www.dialooginbreda.nl. De stichting Breda in Dialoog organiseert en promoot de tafels en zorgt voor getrainde gespreksleiders.

Veel mooie plaatsen
Landelijk is het aantal deelnemers aan de week van de dialoog groter dan ooit. Ook in Breda zijn de reacties positief als mensen horen over de Week van de Dialoog. Veel Bredanaars bieden spontaan aan om ook een dialoogtafel te organiseren. In deze week zijn er onder meer dialoogtafels in winkels, bedrijven en buurthuizen en bij Hub88, het Amphia Ziekenhuis, De Noutenhof, en Coffee and Cream. En daar komen in de aanloop naar de Week van de Dialoog nog steeds nieuwe locaties bij. Er zijn in de week van de dialoog veel mooie plaatsen voor een goed gesprek!

Samen (be) leven in Breda
Van 7 tot en met 14 november is de Week van de Dialoog in Breda. Stadsgenoten gaan met elkaar in gesprek over het thema dat voor deze dialoogweek is gekozen: Samen (be)leven. Onder leiding van een getrainde gespreksleider en aan de hand van een vierstappen-dialoogmethodiek, delen zij hun dromen en ervaringen. De Week van de Dialoog wordt gesteund door veel Bredase vrijwilligers, organisaties en het Oranje Fonds.

4 november 2014

Gespreksleiderstraining voor de week van de Dialoog!

 Samen (Be)leven in Breda!

Leid een gesprek in de Week van de Dialoog

Vrijdag 7 t/m  vrijdag 14 november

Wil je gespreksleider worden?

Hoe zorg je voor een veilig, waarderend en open gesprek? Heb je een luisterend oor? Welke middelen en technieken kun je inzetten om een goed gesprek te hebben? Ben je nieuwsgierig naar de 4 stappen methodiek en wil je je verdiepen in gesprekstechnieken? Meld je dan aan voor de training als gespreksleider voor de Dag van de Dialoog. Deelnemen kost niets.

Wat levert het je op?

  • Ontwikkelen en verdiepen van persoonlijke communicatievaardigheden
  • Positief verschil maken door ontmoeting en inspiratie te delen
  • Kosteloze training in de 4 stappen dialoogmethodiek
  • Versterken van informele netwerken tussen Bredanaars
  • Onderdeel worden van het professionele en maatschappelijke netwerk van Breda in Dialoog
  • Het creëren van begrip door naar elkaars verhaal te luisteren
  • Het creëren en delen van nieuwe inzichten die kunnen worden ingezet voor een prettige leefomgeving

Aanmelden en informatie

De training voor gesprekleiders heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag 15 oktober, van 13:30 – 16:30, in het stadskantoor van de Gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10.  Je kunt je hiervoor niet meer aanmelden.

6 oktober 2014

Kom Samen Be-Leven op Belcrum Beach!

Kom Samen Be-Leven op Belcrum Beach!

logo belcrumbeach

Maak het mee op zaterdagochtend 9 augustus van 10:00 tot 12:00  bij Belcrum Beach! Samen valt er vast heel wat te beleven;-)

Samen Be-Leven is het thema van een dialoog die daar gehouden wordt.

Breda in Dialoog test met deze dialoog het thema voor de Week van de Dialoog die van 7 tot en met 14 november weer gehouden wordt in Breda. Heb je zin om je met je voetjes in het zand de tijd te gunnen voor een goed gesprek  met interessante mensen?  Ben jij nieuwsgierig naar wat je samen met nieuwe mensen kunt Be-Leven?  Dan is dit echt iets voor jou!

 

Je gaat met een kleine groep in gesprek over dit onderwerp, waarbij een ervaren gespreksleider je begeleidt, je krijgt ruimte en energie en gaat naar huis met een hoofd vol inspiratie en nieuwe ideeën!

Meld je voor deze dialoog aan door een mailtje te sturen aan: bredaindialoog@gmail.com

 

Tot dan!

 

Unknown

28 juli 2014

Dialoog over Vrijheid op 5 mei

Geen beter onderwerp om het op 5 mei eens over te hebben: vrijheid!

Wat betekent vrijheid voor jou? Wat zijn je persoonlijke ervaringen hiermee? Hoe ziet jouw vrijheidsdroom eruit? En wat kun je nu al doen om daar zelf je steentje aan bij te dragen? Praat mee en ontmoet eens heel andere mensen van je stad in een inspirerend gesprek. Je zult verbaasd staan van de onderlinge energie en het resultaat, een ware ont-moeting!

beeld Vrijheid

Deze dialoog vindt plaats tijdens Breda Bewust op 5  mei, van 16:00 tot 18:00

Locatie: Stadsgalerij, Oude Vest 34, 4811 HT Breda

Aanmelden vooraf noodzakelijk: s.vzwol@casema.nl

Logo stadsgalerij

 

Sylvette van Zwol is naast gespreksleider, tafelorganisator en opleider van gespreksleiders voor Breda in Dialoog, Psychosociaal Counselor met eigen praktijk aan huis, zie www.SillyVitae.nl.

1 april 2014

Geluksdialoog op Valentijnsdag

Gun jezelf een gesprek over geluk op Valentijnsdag!

Op vrijdag 14 februari van 09:30 tot 11:30 vindt er een Geluksdialoog plaats in Breda! Gun jezelf op Valentijnsdag een gesprek van twee uur over geluk in The Garden van Performatory bij NHTV, Archimedesstraat 17, 4816 BA Breda.

Meld je aan via bredaindialoog@gmail.com of telefonisch bij Hanneke Beekers, coördinator van Breda in Dialoog (06) 25055823

SmileysKlavertje vier

11 februari 2014

Persbericht Week van de Dialoog

PERSBERICHT

“Een goed gesprek op commando?”

Bredanaars met elkaar in gesprek tijdens nationale week van de dialoog

Tijdens de Nationale Week van de Dialoog van 4 t/m 10 november, wisselen in meer dan 80 steden in Nederland, ruim 24.000 mensen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit. Ook Breda doet dit jaar mee. Op de meest uiteenlopende plekken door heel Breda,  gaan deze week stadsgenoten met elkaar aan tafel voor een goed gesprek. In buurthuizen, galeries, winkels, bij bedrijven maar ook in De Koepel en op de schaatsbaan.

Doel
Breda in Dialoog heeft als doel om in de Week van de Dialoog zoveel mogelijk ontmoetingen tussen Bredanaars tot stand te brengen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren, van elkaar te leren  en het onderlinge begrip te vergroten. Daardoor ontstaat grotere verbondenheid, meer tolerantie, nieuwe inzichten en impulsen voor lokale of persoonlijke initiatieven.

Dialoogontbijt

Maandag 4 november wordt de Week van de Dialoog afgetrapt met een dialoogontbijt in Inspire Coffee Company. Om half acht ’s ochtends gaan stadsgenoten met elkaar in gesprek over het thema dat voor deze dialoogweek is gekozen: Wat boeit Breda? De rest van de week zullen er overal door Breda dialogen plaatsvinden. Op persoonlijke plekken, inspirerende plekken, karakteristieke Bredase plekken en op alledaagse plekken zoals in een supermarkt. Van het centrum tot aan de randen van de stad.

Geen plek te gek, voor een goed gesprek

In de Week van de Dialoog zullen er onder meer dialoogtafels georganiseerd worden in winkels, bedrijven en buurthuizen, maar ook bij New York Creations, Inspire Coffee Company, Het Annahuis, De Noutenhof, de schaatsbaan en onze meest bijzondere locatie is ongetwijfeld de dialoogtafel in De Koepel. En daar komen in de aanloop naar de Week van de Dialoog nog steeds elke dag nieuwe locaties bij. Blijkbaar heeft de Bredanaar behoefte aan een goed gesprek!

Enthousiaste reacties

De reacties in Breda zijn erg positief, als mensen horen over de Week van de Dialoog. Veel Bredanaars bieden spontaan aan, om ook een dialoogtafel te organiseren.

Afgelopen zomer zijn er op diverse plekken in Breda, iedere maand proefdialogen gehouden. Een greep uit de enthousiaste reacties: “Dat je zulke mooie gesprekken kunt voeren, met mensen die je nog nooit hebt ontmoet”, “Zo verschillend en zo verbonden”, “met enige scepsis meegedaan…want een goed gesprek heb je toch niet zomaar op commando? En met onbekenden? Maar wat een magische formule is die dialoog. Mooie gesprekken, boeiende avond.”

Meedoen

Alle Bredanaars die zin hebben in een goed gesprek op een bijzondere plek kunnen meedoen, door zich in te schrijven via de website www.dialooginbreda.nl. Ze kunnen aanschuiven bij een dialoogtafel waar ze onder leiding van een getrainde gespreksleider en aan de hand van een vierstappen-dialoogmethodiek hun dromen en ervaringen delen. Ook kan iedereen zelf een dialoogtafel organiseren of zich in overleg met de stichting Breda in Dialoog laten opleiden tot gespreksleider.

Oorsprong van de Dag van de Dialoog

De Dag van de Dialoog werd bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven.

In 2006 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Het netwerk Nederland in Dialoog is inmiddels landelijk en lokaal in meer dan 80 steden actief. Coördinatoren, partners, ambassadeurs, trainers en vrijwilligers zetten zich elk jaar weer in om de Week van de Dialoog te organiseren.

Kijk op www.nederlandindialoog.nl om te zien in welke andere steden de Dag van de Dialoog georganiseerd wordt.

3 november 2013

Monday Meetup – Leescafé Bibliotheek

Breda in Dialoog 2013 – Wat boeit jou?

Doe ook mee aan de Week van de Dialoog van 4 t/m 8 november in Breda.

In meer dan 80 steden in Nederland schuiven in deze week ruim 24.000 mensen aan bij een dialoogtafel voor een inspirerend gesprek. Ook Breda doet dit jaar mee met als thema: Wat boeit Breda?

Lijkt het je leuk om nieuwe contacten te leggen, wat je boeit te delen en samen tot nieuwe inzichten, ideeën en initiatieven te komen? Geef je dan nu op als deelnemer, gespreksleider of tafelorganisator. Of kom alvast een keer ervaren hoe inspirerend een dialoog kan zijn:

 

Maandag 7 oktober 19.30 – 22.00 uur Leescafé bibliotheek centrum Molenstraat 6. Meld je aan via bredaindialoog@gmail.com of bel voor meer informatie (06) 25 05 58 23

20 september 2013