Nieuws

Bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving

Breda in Dialoog (foto: Claudia Broekhoff)
Wie: Arnout van Schelven, sinds een jaar of 25 woonachtig in Breda, veel gewerkt voor internationale bedrijven. Als interimmanager werkzaam in het werkgebied personeel en organisatie in Noord-Brabant. Sinds een aantal jaren actief in het stichtingsbestuur en in de kerngroep van Breda in Dialoog.

Ontwikkeling van de samenleving
“Ik wilde indertijd iets anders dan wat ik tot dan toe gedaan had. Breda in Dialoog geeft me de gelegenheid mensen te motiveren en met mensen tot iets te komen. De dialoog kan de olie zijn in complexe maatschappelijke situaties. Zwarte Piet of niet? Hoe etnisch mag profileren zijn? Beladen maatschappelijke vragen als deze zijn niet eenvoudig te beantwoorden. En toch: oplossingen dienen zich sneller aan als tegenstanders durven inzien dat elke strijd om het gelijk zinloos is. Simpelweg omdat ieder – vanuit zijn eigen perspectief – het gelijk aan zijn kant heeft. Wie dat doorheeft en de actie-reactiedynamiek herkent, vindt de ruimte waarin écht gesproken kan worden over wederzijdse verschillen, percepties en intenties, belangen en hoe je die het best dient. Pas dan wordt een discussie een echte dialoog.

Prettig iets te doen voor anderen
Ik vind het een methode voor de toekomst, met luisteren als essentieel element. Dialoog brengt verschillende opvattingen samen en kan veranderingen bewerkstelligen. Zo levert de dialoog een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving. Ik vind het prettig om iets te doen voor anderen. De belangeloosheid geeft een goed gevoel. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt iets van mij verwacht.

Op het puntje van hun stoel
“Ik begeleidde een aantal jaar geleden een dialoog die gefilmd werd voor Breda in Dialoog. Mensen, allemaal met heel verschillende visies kwamen binnen. Je merkte dat mensen wat zenuwachtig waren in het begin, en na een paar minuten zag je de openheid in het gesprek ontstaan. Wat me meteen opviel, was dat ik erg weinig hoefde in te grijpen. Iedereen gaf elkaar voldoende ruimte om zijn/haar verhaal te vertellen en luisterde met veel interesse. Enkelen vonden het soms wel lastig om niet meteen te reageren op wat anderen vertelden. Je zag ze dan op het puntje van hun stoel zitten. Toch liet iedereen elkaar uitpraten. Dat is het verrassende van de dialoog”

Zichtbaar maken
“Mijn wens is Breda in Dialoog meer zichtbaar te maken. Door sponsoring en samenwerking en nog meer van dat soort initiatieven om het nog zichtbaarder te maken. Kortom, van Breda in Dialoog een sterk merk maken in de stad Breda! En om daarmee te beginnen ga ik een dialoog begeleiden in een riksja door het centrum van Breda“.

28 oktober 2016

Het gaat om wat je samen doet

rob-frieswijkWie: Rob Frieswijk, getrouwd met Mieke, twee jongens, twee kleinkinderen en een op komst, werkt als fysiotherapeut, is actief in het Apostolisch Genootschap en in de kerngroep bij Breda in Dialoog.

Mensen als geheel zien
“Het samengaan van mensen heeft mijn hart. Ik ben grootgebracht met de gedachte mensen als geheel te zien. Dat is een belangrijk ding. Voorbij sympathie en antipathie. Je hebt elkaar als mens nodig om het leven te leven. In je gezin, op je werk, bij je buren, binnen een vereniging of in een winkel. “

Verbondenheid vanuit drijfveren
“Ik nam een jaar of vijf, zes geleden een keer deel aan een dialoog die werd georganiseerd door studenten, ImagineHeroes. Tijdens die dialoog merkte ik hoe mooi het was om te merken dat anderen naar dezelfde dingen op zoek zijn. Als ik keek naar wat hun drijfveren waren, leverde dat zo’n verbondenheid op. Zij werkten vanuit zichzelf, zonder vooropgezet plan; waar willen we naartoe en wat is daarvoor nodig. Ze wilden ook iets moois maken op dat moment. Als je dan kunt reflecteren naar jezelf ontstaat er ruimte naar elkaar toe. Dat is bijzonder.”

Het gaat om wat je samen doet
“Ik ben op een leeftijd gekomen waarin sommige mensen denken ‘o, was dat het dan?’. Wat je bereikt in je werk of in je maatschappelijke carrière is uiteindelijk maar betrekkelijk. Ik zou graag willen dat mensen zich eerder bewust worden dat het niet om persoonlijk succes gaat, maar om wat je samen doet. Als je eerder van je eigen belang afkomt ontstaan er veel minder conflicten. Ik wil me voortdurend bewust zijn en ’s-avonds naar mezelf in de spiegel kijken of het die dag gelukt is, of dat ik mijn gedrag of houding een beetje bij moet stellen. “

26 oktober 2016

Laat mij de uitnodigingen maar sturen

Wie: Jenny van Diggelen, folkmuzikante, fotografe. Regelt administratie, mailings en adresbeheer voor Breda in Dialoog. jenny-juli-2016

“Dat ik het licht zag ofzo? Nee, dat heb ik niet met de dialoog. Door een enthousiast verhaal over dit initiatief ben ik naar een dialoogontbijt gegaan. Dat vond ik interessant. Daarna ben ik een keer bij een overleg met de kerngroep geweest, dat vond ik een leuk clubje. Inmiddels ben ik actief in de kerngroep, heb ik een dialoogtraining gevolgd en een aantal dialogen meegemaakt.“

Een mooi voorbeeld
“Een van mijn eerste dialogen ging over het geluk van kunst. Daar was iemand aanwezig met een artistieke familie. Al vanaf haar jeugd had zij het idee dat zij niet kon schilderen, hoewel het haar eigenlijk heel erg leuk leek. De andere deelnemers aan dat gesprek vroegen haar waarom ze het dan niet ging doen. Ik heb haar later nog eens gesproken, toen bleek dat ze het schilderen had opgepakt. Ze bleek er enorm veel plezier in te hebben. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld van iets dat voort kan komen uit een dialoog.”

Faciliterend bezig
“Het principe van de dialoog vind ik heel goed. Ik sta er nuchter tegenover. Waar ik enthousiast van word is dat iedereen zijn eigen inbreng heeft in de kerngroep, dat het goed loopt. We hebben enthousiast bezochte gespreksleiderstrainingen en tafels op interessante plekken tijdens de Week van de Dialoog. Ik ben meer faciliterend bezig en doe graag werk achter de schermen. Laat mij de uitnodigingen en informatie maar aan iedereen rondsturen en de informatie delen en plaatsen voor publiciteit. Dat vind ik leuk!”

25 oktober 2016

Je hoeft niets over jezelf kwijt

portret-claudiaWie: Claudia Broekhoff, fotograaf. Fotografeerde voor Breda in Dialoog.

Het was vooral de combinatie van mensen
“Ik werd gevraagd om mee te doen en te denken om Breda in Dialoog in beeld te brengen. Toendertijd kende ik een aantal van die mensen nog niet goed. Ik vond het vooral leuk om met een team van heel verschillende mensen te gaan brainstormen. Het was vooral de combinatie van mensen die het maakte, iedereen had zijn eigen inbreng. Er zijn ook hele leuke latere samenwerkingen met een paar van hen uit ontstaan.”

Je hoeft niks
“Ik deed ook zelf mee aan een dialoog, het was niet druk, we hadden maar een klein clubje. Er zaten twee heren en drie vrouwen. De vrouwen kende ik niet. Twee van hen uit dit gezelschap zeiden zulke rake dingen! Ik vond vooral bijzonder dat je vanuit het niets in korte
tijd in een gesprek komt waarin iedereen de ruimte krijgt. Mensen lieten zichzelf echt zien! Het mooie is, je hoeft niks, je hoeft niets over jezelf kwijt. Je mag aanvullen of vertellen, zover als jij zelf wil gaan“

Het zet je aan het denken
“Ik denk dat je het niet teveel moet sturen, er kan zoveel uit een dialoog ontstaan, mensen kunnen elkaar helpen, er kan samenwerking ontstaan. Als het uit de mensen zelf komt is het echt waardevol. Er wordt een zaadje geplant, het zet iets in gang, en dat kan ook heel klein zijn. Het zet je aan het denken. Vaak is het misschien nog niet zo concreet, maar er groeit dan wel iets!”

24 oktober 2016

Marie Therèse: Op kleine schaal iets veranderen

marie-therese-de-langeWie: Marie Thérèse de Lange, coach en trainer in communicatie en persoonlijke ontwikkeling met als specialisatie moedercoach. (www.moedercoach.nl ) Ze begeleidt dialooggesprekken en zet zich in voor de training van gespreksleiders bij Breda in Dialoog.

Uitdaging: aandacht en respect voor elkaar
“Wij leven in een tijd van haast, drukte en overvloed. De grootste uitdaging van deze tijd is het geven van aandacht aan elkaar en elkaar respecteren. Er is veel strijd en onbegrip waar we op kleine schaal iets aan kunnen veranderen door in gesprek te gaan. De dialoog is daar een prachtig middel voor.”

Verrassende plek, onverwachte eyeopeners
“Van de eerste dialoog waar ik aan meedeed is me bijgebleven dat die was op een plek, waar ik anders nooit kom. Ik was verrast, de eigenaar van de locatie kende ik als ouder op school. Mooi dat ik hem ook op deze manier leerde kennen. Het was een mooie échte gedachtenwisseling met onbekenden, die ik anders niet zou spreken. Er kan bij de dialoog iets verrassends gebeuren, wat je een eyeopener oplevert.”

Dialoogvaardigheid op middelbare scholen
“Ik zou graag de dialoogvaardigheid op een middelbare school introduceren. Er wordt veel aandacht besteed aan debat en het vormen van en opkomen voor je eigen mening. Als jongere vorm je jouw kader van waarden en normen. Écht luisteren en respect opbrengen voor je gesprekspartner zoals in de dialoog gebeurt kan een belangrijke bijdrage leveren aan meer begrip voor elkaar. Volgens mij is dat de basis van de wereld een beetje mooier maken. Ik ga dit jaar weer een paar dialogen begeleiden en blijf me inzetten voor de training van gespreksleiders. Verder heb ik de wens een bijdrage te leveren aan meer dialogen op meer momenten in het jaar.”

19 oktober 2016

Verbinden: belangrijk kenmerk voor Hub88

danielle-visserWie: Danielle Visser, oprichter van Hub88, flexwerkplek community voor zzpers die serieus aan de slag zijn in hun onderneming, die graag met andere ondernemers willen werken. Mensen die sociaal zijn, hun kennis willen delen en die een vaste werkplek zoeken in een gedeeld kantoor.

Belangrijk kenmerk
“De belangrijkste reden om mee te doen is de dialoog op zichzelf. Het is mooi om te delen wat je met een onderwerp hebt. Verbinden is een belangrijk kenmerk van de Hub. De mensen die hier werken hebben een open houding en helpen elkaar in het ondernemerschap, dat is de essentie van onze community. Ook daarom doe ik graag mee. Als je wil verbinden kun je het ook in de praktijk toepassen.

Echt iedereen is welkom
“Bijzonder vind ik dat van allerlei mensen deelnemen aan de dialoog. Echt iedereen is welkom en heeft een bijdrage. Ook mensen die niet vanzelfsprekend aan tafel komen. Ik herinner me een dialoog waarin we deelnemers aan tafel hadden die vaker niet dan wel welkom waren. Zij bleken zo’n positieve benadering en een heel ander perspectief te hebben. Enorm inspirerend en waardevol. Ik zou het geweldig vinden als er mensen komen die hier de eerste stap willen en durven zetten naar verbinding. Wat ik graag zou willen dat er gebeurt door de dialoog? Dat laat ik graag bij ieder individu. Als je daarvan van tevoren teveel verwachtingen hebt ga je er heel anders in. Ik laat het het liefst open en kijk wat er aan de tafel ontstaat.”

Mooi initiatief
Ik vind Breda in Dialoog een mooi initiatief en ondersteun het daarom graag. We stellen, net als voorgaande jaren weer een tafel open. Alle deelnemers zijn van harte welkom bij ons aan de tafel!

Inschrijven voor deze dialoog kan hier!

18 oktober 2016

Een open sfeer bij Fameus

0026_032 GGz Breburg Fameus Martijn BorsboomWie: Martijn Borsboom, verantwoordelijk voor communicatie vanuit FAMEUS, centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid op gebied van GGZ en verslavingszorg in Breda.

Mensen in Breda bereiken
“Vorig jaar zochten we, in een periode van kwartiermaken, naar activiteiten om mensen in Breda te bereiken. Mensen die we in ons centrum verder kunnen helpen, maar ook mensen die ons centrum kunnen leren kennen. Een aantal van onze mensen hadden eerder een dialoog bijgewoond, en daar ervaren dat het heel goed werkte om open met elkaar in gesprek te gaan.”

Ontwapenend
Toen we begonnen, vertelde ik als eerste over mijn persoonlijke ervaringen. Het mooie van dat gesprek was dat er een heel open sfeer was, dat mensen geïnteresseerd bleken en dat ook anderen zich durfden uit te spreken. Het was meteen ontwapenend. Er zaten van allerlei mensen aan tafel, die elkaar van tevoren niet kenden. Al met al een heel interessant gesprek.

Openstellen
Wat ik zou willen is dat we nog breder aansluiting vinden. In onze wijk, maar ook in Breda. Dat we hier zitten, dat we ons openstellen als ervaringsdeskundigen het gesprek met iedereen aangaan. En mond-tot- mondreclame werkt toch het best. We stellen ons open en nodigen mensen van harte uit, persoonlijk en ook via social media.

Inschrijven voor deze dialoog kan hier!

17 oktober 2016

Nieuwe gespreksleiderstrainingen gepland!

Ter voorbereiding op de Week van de Dialoog, dit jaar van 4 tot en met 13 november, zijn er dit jaar extra trainingen voor gespreksleiders!

Verdiepingstraining dialoogbegeleiders
Op 24 oktober in de avond is er een verdiepingstraining voor eerder getrainde dialoogbegeleiders.
Je kunt je hier aanmelden voor die training.


Extra training: gesprek op Zondag

Vanuit Gesprek op Zondag (georganiseerd door het Apostolisch Genootschap in Breda)wordt een extra training georganiseerd. Voor iedereen die ervan uitgaat dat een verdiepend gesprek niet vanzelfsprekend is en dat de gespreksbegeleider een cruciale rol heeft in het verloop en diepgang van een gesprek. Met deze training willen we gespreksbegeleiders laten ervaren welke mogelijkheden er zijn in gesprekken, zodat je weet welke opties je hebt en wat er bij jou past.

Hier kun je je aanmelden voor deze training

6 oktober 2016

Steun ons met de Clubkas Campagne!

Breda in Dialoog doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne, om ook dit jaar weer mooie dialogen te organiseren. Ben jij lid van de Rabobank? Dan heb je afgelopen week per post je persoonlijke stemcode gekregen voor deze campagne. Daarmee kun je tot en met maandag 18 april via de website van de Rabobank je stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die je wil steunen. Elke stem die je uitbrengt is geld waard.

We kunnen jouw steun goed gebruiken! Wil je op ons stemmen?
Ga dan naar de pagina van de Rabobank Clubkas Campagne en breng je stem uit voor Breda in Dialoog!

logo-rcc-kring

8 april 2016

Expertmeeting Utrecht in Dialoog: Verbinding onder Spanning

hoogspanningOnze collega’s van Utrecht in Dialoog organiseren op woensdag 10 februari 2016 van 10:00 – 16:00 uur een expertmeeting met als thema Verbinding onder Spanning. Met onder meer Joop Kools, Olga Plokhooij, Karin Oppelland, Pieter Dronkers, Barbara van Kesteren en Wilma de Buck. Dialoogbegeleiders, trainers van dialoogsteden, samenwerkingspartners en dialoogexperts kunnen zich hier aanmelden. De bijeenkomst is in Seats2Meet, Moreelsepark 65 in Utrecht.

Spannende gesprekken
Met terroristische aanslagen dichtbij, de komst van vluchtelingen en toenemende polarisatie wordt samen leven, je uitspreken en omgaan met cultuurverschillen spannend. Door dialoog, uitwisseling van ervaringen en ontmoeting tussen culturen ontstaat verbinding en vrije ruimte, die in een gesprek ook concreet invulling kan krijgen. Maar hoe kom je in dialoog als de spanning in de samenleving stijgt? Hoe ga je om met verschillen? Verbind je vluchtelingen die als crimineel en verkrachter worden weggezet met bezorgde wijkbewoners die weggezet worden als tokkies en racisten? Is waarderend gezamenlijk onderzoek hier op zijn plek? De roep om ‘dialoog’ is groter dan ooit, maar kun je in dialoog vrije ruimte vinden als ‘dialoog’ ook wordt ingezet voor het creëren van draagvlak voor een vooraf bepaalde oplossing?

Grenzen onderzoeken
Op 10 februari onderzoeken we onze ervaringen met spannende dialogen met oude en nieuwe Nederlanders. Wat werkte goed, wat maakte dit mogelijk, wat maakte het spannend en wanneer ontstond er ‘ruimte’ in de dialoog? Wat doe jij als dialoogbegeleider als het spannend wordt, als deelnemers in conflict gaan of zich terugtrekken? Wat heeft wel en niet goed gewerkt? Hoe ga je om met je eigen idealen, geef je die vorm in dialoog? Hoe ga je om met je aannames dat het een beter is dan het ander, en met grondrechten dat je niet mag discrimineren, een ieder gelijk is? Ben je altijd bereid om te luisteren, de ander te verstaan, te willen begrijpen? Of heb je grenzen in de ‘vrije ruimte’ die je biedt, en wat doe je dan als die bereikt worden? Hoe ver ga je in verbinding, waar liggen jouw grenzen?

Dialogische werkwijze
De expertmeeting wordt dialogisch vormgegeven op basis van de principes van Appreciative Inquiry. We beginnen met een kennismaking en inventarisatie van onderzoeksvragen. Vervolgens wisselen we ervaringen uit met spannende dialogen, waar mensen in conflict gaan of zich terugtrekken. Wat heeft hier wel en niet goed gewerkt? Daarna gaan we in groepen aan de slag met belemmerende factoren, hoe we die kunnen wegnemen en vrije ruimte creëren. Hoe ziet dat er uit, wat is daarvoor nodig, en wat gaan we doen? Wat zijn de vervolgstappen die de dialoogsteden met elkaar gaan maken in Nederland in Dialoog.

4 februari 2016