Martine: betekenisvol leven

Foto

Wie?: Martine Spauwen, sinds een aantal jaren actief  in de kerngroep van Breda in Dialoog

Ik streef naar een betekenisvol persoonlijk én werkzaam leven

Naar mijn idee leven we in een tijd waarin processen, procedures, protocollen en geld overheersend zijn, er te weinig oog is voor de inhoud en waarbij onvoldoende rekening gehouden wordt met de menselijke kant van datgene waar wij in ons (dagelijks)leven mee bezig zijn. Extrinsieke waarden tellen vandaag de dag helaas zwaarder dan intrinsieke … Misschien gaat dit nu wel heel ver, zullen we het luchtig houden? Humaniteit en vrijheid vind ik belangrijk en ik put inspiratie uit menselijke vermogens. Maar het streven naar vrijheid mag toch nooit ten koste gaan van anderen, we leven per slot van rekening in een samenleving. De dialoog draagt daaraan bij. Daarom zet ik me graag in als gespreksbegeleider, organisator van ‘Tafels’ en als trainer bij het opleiden van nieuwe gespreksbegeleider. Ik vind ik het óók fantastisch om mee te doen als deelnemer.

Een basishouding die verbindt

Zoals ik in het leven sta zie ik ‘houding en kennis’ als de belangrijkste pijlers. De mens en zijn/haar mentale ontwikkeling staan daarbij centraal. De basishouding is voor mij, als humanist: vrijheid in humaniteit, zelfbeschikking, waardigheid, liefde, vrijheid en verantwoordelijkheid. Kennis en kennisontwikkeling maakt dat je niet onwetend door het leven gaat. Daarbij maakt het je weerbaar. Maar ook geluk is een belangrijke factor in ons leven. Uit welk nest komen wij? In welk land zijn wij geboren? Met welke talenten zijn wij geboren? Welke mogelijkheden kwamen en komen wij op ons pad tegen enz. Daarom ben ik altijd geïnteresseerd in de verhalen van de ander. Bij het luisteren naar anderen ontmoet ik altijd mijzelf. Het levert reflectie op, ik stel mijn eigen standpunten dan ook regelmatig bij. In de dialoog is er een basishouding die verbindt. Je kan er samen ook tot acties en oplossingen komen. Mijn ervaring tot nu toe is dat deze gesprekken inspireren, kracht, begrip en rust geven. Ze brengen mij een gevoel van blijdschap en vrede door verbondenheid met anderen. Dialoog in de eigenlijke zin van het woord schept immers vertrouwen in elkaar.

Ik geloof in de kracht van onze dialoogmethodiek

Bij discussies en debatten staan mensen tegenover elkaar, ligt de focus op overtuigen en/of verdedigen en spreken verbaal sterken doorgaans het meest. Het resulteert vaak in het uitwisselen van standpunten zonder dat er een echt gesprek plaatsvindt. In dialoog, waarbij wij de 4-stappen methodiek hanteren, kan iedereen aan het woord komen waar we elkaar die ruimte gunnen die we zelf ook graag willen hebben. Ik ervaar altijd dat mensen het prettig vinden als er, zonder oordelen, met respect en empathie naar hen wordt geluisterd. In een beschermde ruimte waar mensen zich kwetsbaar op durven te stellen komen we meestal ook tot verdieping. En daar is veel behoefte aan! Dat stimuleert mij hiermee door te gaan!.

Vaak wordt er gelachten, soms valt er een traan. Vorig jaar, bijvoorbeeld, deelde een gepensioneerde man, die een glansrijke carrière achter de rug had, een heftige persoonlijke ervaring waar hij emotioneel mee zat. Dat had hij nooit eerder gedaan en de groep ging daar in alle rust heel zorgvuldig mee om. Dat raakte mij enorm. En wat me ook raakte waren jonge studenten van 21 en 23 die vaker aan tafel zouden willen zitten met ouderen. Zo heb ik al diverse tafels begeleid en als deelnemer meegemaakt. Ik geloof dus niet alleen in de kracht van de ontmoeting maar geloof steeds sterker in de kracht van het delen (in plaats van winnen 😉 In dit geval op basis van het vertrouwen dat we elkaar in het gesprek gegeven hebben.
Welke locatie of Tafel vind ik het prettigst vind? Daar kan ik eigenlijk geen onderscheid in maken, ik vind alle Tafels even interessant!

Ook op zakelijk gebied onze dialoogmethode toepassen

Als ik een ideale (micro)wereld voor mij zie, dan hoop ik dat wij in Breda niet alleen op persoonlijk, maar ook op zakelijk gebied onze dialoog in de zin zoals ik zojuist heb weergegeven mogen toepassen. Er is op gebieden als, (samen)(in de buurt)wonen, studeren, (samen)werken, nog zoveel te doen. Het is zo mooi en constructief om op een vreedzame en creatieve manier samen tot zinvolle en tevreden resultaten te komen. Het levert altijd – vaak onderliggende belangrijke – informatie op, versterkt het groepsgevoel, geeft richting en gevoel van samenzijn op.

Daarbij vind ik niet alleen het woord nut, maar zeer zeker de ethiek in het gesprek erg belangrijk. Dat is immers de onderliggende stroom van dat wat men met elkaar in de gesprekken, de dialoog, verbindt. Belangrijker dan effectiviteit omdat het inhoud heeft. Processen verlopen daardoor veel meer op basis van vertrouwen, waardigheid, creativiteit en verantwoordelijkheid. Op de langere termijn betaalt het zichzelf altijd terug. Wat hebben we nodig, wat kunnen we samen doen, hoe gaan we dat doen, wat kunnen we elkaar geven?

Ik ga in ieder geval door vanuit de kerngroep Breda in Dialoog om de stappen die wij willen zetten ook gezamenlijk en individueel te zetten en laat het nooit na om onszelf te promoten. Hoe meer bekendheid, hoe meer duidelijkheid, hoe beter! 

Oktober 2019

12 juni 2020