De Dialoog

In de dialoog staat aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd luisteren centraal. De dialoog zoekt niet naar een waarheid. De dialoog nodigt uit tot het delen van persoonlijke gedachten, mening en ervaringen. Door oprecht te luisteren, naar elkaar en naar jezelf, voel je je meer verbonden met elkaar.

Het doel van de Week van de Dialoog is het leggen van nieuwe verbindingen door middel van de dialoog, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en concrete initiatieven ontstaan. Dit bevordert de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de samenleving.

De dialoog is een gespreksmethode waarbij mensen in een kleine kring gedurende ongeveer 2,5 uur ervaringen met elkaar uitwisselen en onderzoeken. Met maximaal 8 deelnemers aan een tafel doorloop je onder begeleiding van een getrainde gespreksleider de 4 stappen van de dialoog:

1. Kennismaken
2. Ervaringen delen
3. Dromen
4. Doen

 

Aandachtig en waarderend luisteren betekent:

  • je openstellen voor het verhaal van de ander
  • zonder (voor)oordelen en met belangstelling luisteren
  • spreken vanuit je eigen ervaring
  • moed hebben om eerlijk en open te vertellen.

 

Oorsprong van de Dag van de Dialoog

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschaftte en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven.

 

In 2006 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Nu voeren tienduizenden mensen in rond de 100 steden in Nederland in de tweede week van november een dialoog. Op www.nederlandindialoog.nl kun je zien in welke steden de Dag van de Dialoog georganiseerd wordt.