Bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving

Breda in Dialoog (foto: Claudia Broekhoff)
Wie: Arnout van Schelven, sinds een jaar of 25 woonachtig in Breda, veel gewerkt voor internationale bedrijven. Als interimmanager werkzaam in het werkgebied personeel en organisatie in Noord-Brabant. Sinds een aantal jaren actief in het stichtingsbestuur en in de kerngroep van Breda in Dialoog.

Ontwikkeling van de samenleving
“Ik wilde indertijd iets anders dan wat ik tot dan toe gedaan had. Breda in Dialoog geeft me de gelegenheid mensen te motiveren en met mensen tot iets te komen. De dialoog kan de olie zijn in complexe maatschappelijke situaties. Zwarte Piet of niet? Hoe etnisch mag profileren zijn? Beladen maatschappelijke vragen als deze zijn niet eenvoudig te beantwoorden. En toch: oplossingen dienen zich sneller aan als tegenstanders durven inzien dat elke strijd om het gelijk zinloos is. Simpelweg omdat ieder – vanuit zijn eigen perspectief – het gelijk aan zijn kant heeft. Wie dat doorheeft en de actie-reactiedynamiek herkent, vindt de ruimte waarin écht gesproken kan worden over wederzijdse verschillen, percepties en intenties, belangen en hoe je die het best dient. Pas dan wordt een discussie een echte dialoog.

Prettig iets te doen voor anderen
Ik vind het een methode voor de toekomst, met luisteren als essentieel element. Dialoog brengt verschillende opvattingen samen en kan veranderingen bewerkstelligen. Zo levert de dialoog een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving. Ik vind het prettig om iets te doen voor anderen. De belangeloosheid geeft een goed gevoel. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt iets van mij verwacht.

Op het puntje van hun stoel
“Ik begeleidde een aantal jaar geleden een dialoog die gefilmd werd voor Breda in Dialoog. Mensen, allemaal met heel verschillende visies kwamen binnen. Je merkte dat mensen wat zenuwachtig waren in het begin, en na een paar minuten zag je de openheid in het gesprek ontstaan. Wat me meteen opviel, was dat ik erg weinig hoefde in te grijpen. Iedereen gaf elkaar voldoende ruimte om zijn/haar verhaal te vertellen en luisterde met veel interesse. Enkelen vonden het soms wel lastig om niet meteen te reageren op wat anderen vertelden. Je zag ze dan op het puntje van hun stoel zitten. Toch liet iedereen elkaar uitpraten. Dat is het verrassende van de dialoog”

Zichtbaar maken
“Mijn wens is Breda in Dialoog meer zichtbaar te maken. Door sponsoring en samenwerking en nog meer van dat soort initiatieven om het nog zichtbaarder te maken. Kortom, van Breda in Dialoog een sterk merk maken in de stad Breda! En om daarmee te beginnen ga ik een dialoog begeleiden in een riksja door het centrum van Breda“.

28 oktober 2016