Als organisatie

Ken jij je omgeving goed genoeg? Hoe diep ben jij geworteld in jouw buurt? Maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die de wijk biedt? Wil je het optimale halen uit je dienstverlening? Wil je weten wie je klanten zijn, welke behoeften ze hebben en hoe ze het best benaderd kunnen worden? Meld je dan aan als tafelorganisator. Aanmelden is kostenloos. Je kunt je organisatie aanmelden tot en met 1 november.

 

Wat doe je als tafelorganisator?

 • Je maakt een ruimte beschikbaar op jouw favoriete plek in de stad
 • Meld je aan als tafelorganisator via de website voor 1 november
 • Zorg voor een gespreksleider aan tafel of wees zelf de gespreksleider
 • Nodig 2-4 mensen uit aan tafel voor een goed gesprek
 • Wees een gastvrije gast- heer of vrouw en maak plezier

Wat levert het op als je organisatie deelneemt als tafelorganisator?

1. Bevorderen van sociale cohesie:

 • Buurtbewoners vertellen iets over zichzelf en hun ervaringen. Dit geeft inzicht in: interesses, concrete behoeftes en ideeën voor ‘onze plek in de buurt’
 • wat draagt bij aan een prettig leefklimaat
 • Ideeën ontwikkelen over hoe de organisatie in kan spelen op ontwikkelingen in deze omgeving
 • Versterken van informele netwerken op het vlak maatschappelijke betrokkenheid
 • Mogelijke preventieve acties kunnen ingezet worden door het creëren van begrip en tolerantie in een informele setting

2. Vergroten van zichtbaarheid van de vestigingslokaties en/of plaatsen waar de organisatie actief is.

 •  Onderdeel worden van het professionele en maatschappelijke netwerk van Breda in Dialoog (voor een overzicht, klik hier)
 • Vergroten van het zakenlijke en/of maatschappelijke netwerk
 • Vergroten van de aantrekkingskracht (bijvoorbeeld als werkgever) door maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Verder ontwikkelen door inspiratie en best practices van andere partners van Breda in Dialoog
 • Ontmoeting en inspiratie als middel voor nieuwe samenwerkingsverbanden

3. Dialoog als middel voor maatschappelijke betekenis en betrokkenheid

 • Het vindt plaats op één moment in het jaar
 • Medewerkers, klanten en andere belanghebbenden doen mee in inspirerende en participatieve gespreksvorm
 • Verdere ontwikkeling van communicatievaardigheden binnen de organisatie
 • Kostenloze deelname aan training in de 4-stappen-dialoogmethodiek

 

Wat moet er gebeuren om een tafelorganisator te worden?

 1. Meld je aan als tafelorganisator via het aanmeldingsformulier
 2. Geef in het aanmeldingsformulier ook aan waar en wanneer de dialoog is.
 3. Ben je zelf gespreksleider aan je tafel? Meld je dan ook aan als gespreksleider. (link naar google-form). Vermeld hierbij naar welke trainingsessie je gaat. Tijdens deze kostenloze training ontvang je ook promotiemateriaal die je kunt gebruiken om deelnemers voor jouw tafel te werven.
 4. Nodig 6-8 mensen persoonlijk uit voor de Dag van de Dialoog.
 5. Inzet eigen website en persoonlijke netwerken en social media om het nieuws over je deelname te verspreiden.
 6. Deel je plek via de website, op Facebook – via  Dialoog – en deel een foto van je plek op Twitter @BredainDialoog
 7. Je maakt een ruimte beschikbaar op jouw plekken in de stad
 8. Zorg voor stoelen, een tafel en wat lekkers voor je gasten

Naast bovenstaande informatie is er een Tafel Organisatoren gids waarin we stap voor stap beschrijven hoe je gemakkelijk een dialoogtafel kunt organiseren.